15 November 2001
Installation af F-Prot Antivirus (DOS version)
----------------------------------------------

Hent F-Prot på vores hjemmeside (husk hvor den gemmes, når den downloades), når overførelsen er afsluttet skal arkivet for at pakkes ud, F-Prot er .ZIP pakket hvis du ikke har en udpakker til .ZIP filer, kan man gratis hente programmet 'WinZip' på 'www.winzip.com'. Nu dobbeltklikker du blot på F-Prot arkiv iconet og F-Prot installeres. Igen, husk hvor programmet installeres. Opret evt. en folder forinden installation i roden af C:\ og kald den FProt - således at stien til programmet let kan findes fra en DOS prompt.

Når F-Prot er installeret skal computerens slukkes, vent et øjeblik og tænd den igen, men denne gang kun til DOS menuen (hold F8 knappen nede, det er ikke helt standard og hvis ikke det er F8, burde det fremgå af computerens manual hvad det så er) hvorfra der vælges "DOS PROMPT". Herfra skiftes til FProt folderen med CD kommandoen og der tastes blot F-Prot for at starte programmet.

Når programmet er startet, vælges "SCAN", sæt også "ACTION" til "AUTOMATIC DISINFECTION", vælg "START" og lad F-Prot scanne harddisken(e).

OBS: Noter hvilke filer der slettes eller renses og hvor de høre til. Ingen Antivirus programmer kan garantere fuld funktionsdygtighed efter scanning. Det afhænger helt og holdent af hvor stor skade viraen har forvoldt og ikke mindst hvor længe den har været der. Det kan mange gange vise sig at det er lettere at geninstallere enkelte programmerne (måske hele computeren) frem for at bruge dagevis på at få maskinen til at køre korrekt igen.

Når F-Prot har scannet harddisken(e), burde problemet være løst.

Husk herefter at scanne regelmæssigt og at opdatere antivirus programmet, på vores hjemmeside ligger altid den sidste nye version. Disse opdateringer skal blot udpakkes til FProt folderen, og så skal du lige genstarte systemet.

Et lille tip: Hent evt. også ZONEALARM (der er et link til udbyderen på vores hjemmeside) og som med F-Prot er disse to programmer freeware. ZoneAlarm er en lille Firewall, som gør dig usynlig på nettet. Hvis hackere ikke kan se dig kan de heller ikke hacke dit system. ZoneAlarm kigger også kritisk på hvad der sendes og modtages gennem internetprogrammer, herunder InternetExplore, Outlook PC-bank, opdateringsservices og mange andre. En ting er at rydde op efter virus en anden at forebygge - sidstnævnte er det letteste.

Jeg håber ovenstående er tilstrækkeligt, i modsat fald er du meget velkommen til at skrive igen.

Med venlig hilsen
Virus Help Danmark

(c)2001 Lars P. Kristensen
www.vht-dk.dk
Contact: Lars P. Kristensen


Virus Help Team Canada Site (c)2000-2012 by Charlene
VHT-CAN and our webhoster disclaimes any responsibility for software obtained through this site. All copyrights and trademarks are acknowledged
Contact VHT-Canada

Last Updated: January 12, 2006